Osobiste

Tabela 1

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Tab.1 Minimalna aktywność wody w środowisku dla różnych drobnoustrojów
Minimalna aw Przykłady drobnoustrojów
0,95 prawie wszystkie drobnoustroje
0,95 gramujemne bakterie, niektóre drożdże
0,92 glony morskie
0,91 wegetatywne komórki rodzaju Bacillus, Lactobacillus, niektóre pleśnie
0,88 większość drożdży
0,85 gronkowce Staphylococcus aureus
0,80 większość pleśni
0,75 bakterie halofilne, glony halofilne
0,60 osmofilne drożdże, kserofilne pleśnie