Osobiste

Tabela 2

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Tab.2 Stopnie toksyczności wg Hodge'a i Sternera
(m.c. – masa ciała)
Stopień toksyczności Nazwa potoczna LD50 dla szczurów (podawana doustnie) Przypuszczalna dawka śmiertelna dla człowieka o masie 70 kg
1 nadzwyczaj toksyczna mniej niż 1 mg/kg m.c. szczypta ok. 0,06 g
2 silnie toksyczna 1-50 mg/kg m.c. łyżeczka do herbaty ok. 4 g
3 średnio toksyczna 50-500 mg/kg m.c. ok. 30 cm3 lub 30 g
4 słabo toksyczna 0,5-5 g/kg m.c. ok. 500 cm3 lub 250 g
5 praktycznie nie toksyczna 5-15 g/kg m.c. ok. 1 dcm3
6 stosunkowo nie szkodliwa więcej niż 15 g/kg m.c. więcej niż 1 dcm3