Osobiste

Tabela 3

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Tab.3 Gąbczaste encefalopatie mózgu u ludzi i zwierząt wywołane przez priony.
Nazwa choroby Pierwsze opisane przypadki Organizm, w którym występuje
Choroba Creutzfeldta-Jakoba 1920-21 człowiek
Syndrom Gerstmanna-Sträusslera- Scheinkera 1936 człowiek
Kuru 1957 człowiek
Śmiertelna rodzinna bezsenność 1992 człowiek
Scrapie 1732 owca, koza
Zakaźna encefalopatia norek 1947 norka
Chroniczna wyniszczająca choroba zwierzyny płowej 1980 łoś, jeleń
Gąbczasta Encefalopatia Bydła BSE 1985 krowa
Encefalopatia egzotycznych zwierząt kopytnych 1987 antylopy, dzikie odmiany bydła
Gąbczasta encefalopatia kotów 1990 kot domowy, kotowate z ZOO