Osobiste

Technologia "cook-chill"

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót

Technologia "cook-chill"


 Cook-chill Technology   (ang.)

Pod pojęciem "cook-chill" należy rozumieć system produkcji i dystrybucji potraw, w którym następuje rozdzielenie między produkcją żywności i/lub jej dystrybucją oraz przygotowaniem do spożycia.Przygotowanie potrawy odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku konwencjonalnej kuchni wykorzystującej świeże surowce. Bezpośrednio po obróbce termicznej następuje utrwalenie potraw przez krótkotrwałe, ale bardzo intensywne schładzanie do temperatury poniżej 3°C, a następnie składowanie w kontrolowanych warunkach chłodniczych przez okres do 5 dni (w temperaturze poniżej 3°C). Potrawy zapakowane można przechowywać przez dłuższy czas.