Osobiste

Technologia "cook-freeze"

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót

Technologia "cook-freeze"


 Cook-freeze Technology   (ang.)

Polega na obróbce kulinarnej potraw lub ich składników, następnie zamyka się je w opakowania jednostkowe, szybko zamraża do co najmniej -18°C i przechowuje w stanie zamrożenia.