Osobiste

Technologia "sous-vide"

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót

Technologia "sous-vide"


 Sous-vide Technology   (ang.)

Technologia pakowania i utrwalania, stosowana przy produkcji gotowych potraw. Gotową potrawę zamyka się w hermetycznych opakowaniach próżniowych i utrwala się przez sterylizację lub pasteryzację w systemie HTST (ang. high temperature, short time — wysoka temperatura, krótki czas), do pakowania stosuje się tworzywa odporne na temperaturę (np. z politereftalanu etylu [PET], poliproylenu).