Osobiste

Technologia minimalnego przetwarzania

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót


Technologia minimalnego przetwarzania


 Minimal Processing   (ang.)

Technologia minimalnego przetwarzania jest to taki sposób obróbki, który umożliwia otrzymanie żywności zbliżonej pod względem świeżości i naturalności do surowców spożywczych oraz o trwałości zapewniającej bezpieczeństwo jej dystrybucji, sprzedaży i użytkowania.

W tej technologii przetwarzania żywności konieczne jest stosowanie kombinowanych metod utrwalania, gdyż jednoczesne zastosowanie kilku czynników utrwalających umożliwia łagodniejszą obróbkę surowców.