Osobiste

Termofile

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót

Termofile


 Thermophilic organisms   (ang.)

Termofile to drobnoustroje odznaczające się wysoką optymalną temperaturą wzrostu, powyżej 45°C. Wzrost tych mikroorganizmów w wysokich temperaturach jest uwarunkowany niezwykłą opornością ich białek enzymatycznych i strukturalnych na denaturację termiczną. Większość drobnoustrojów o wysokich optymalnych temperaturach wzrostu to bakterie gramdodatnie, przetrwalnikujące należące do rodzaju Bacillus (Bacillus stearothermophilus, Bacillus coagulans). Stwierdzono również ich występowanie w obrębie rodzaju Clostridium, Sterptococcus, Lactobacillus, Sarcina, Staphylococcus i innych.