Osobiste

Toksyny bakteryjne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót


Toksyny bakteryjne


 Bacteriotoxin     (ang.)

Substancje toksyczne wydzielane przez bakterie do podłoża (środowiska w którym się znajdują) to egzotoksyny (ang. exotoxin). Są one substancjami białkowymi działającymi w sposób specyficzny na określone tkanki lub narządy. Odznaczają się wyraźnym powinowactwem do określonych komórek, które uszkadzają. <p>Innymi bakteryjnymi substancjami toksycznymi są endotoksyny (ang. endotoxin) - to kompleksy lipopolisacharydowe, stanowiące część zewnętrznych warstw komórki bakterii gramujemnych. Są mniej toksyczne niż egzotoksyny. Nie wykazują też wyraźnego powinowactwa do określonych tkanek i narządów.

(zobacz:  Toksykoinfekcja)