Osobiste

Trichotecyny – mikotoksyny

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

T↑ | Powrót

Trichotecyny – mikotoksyny


 Trichothecenes   (ang.)

Trichotecyny są metabolitami o charakterze seskwiterpenów. Wytwarzają je szczepy Fusarium graminearum i Fusarium culvorum, oraz pewne szczepy Stachybotiys. Obecnie znanych jest około pięćdziesięciu metabolitów z tej grupy mikotoksyn. Za najistotniejsze z toksykologicznych względów uważa się toksynę T-2 i womitoksynę, identyfikowane w porażonych paszach i ziarnach zbóż.

Zatrucia metabolitami grzybów rodzaju Fusarium po raz pierwszy odnotowano w 1890 roku na Syberii. Nazwano je "chorobą pijanego zboża", ponieważ jednym z objawów było zakłócenie równowagi. Zatrucia metabolitami pleśniowymi powodowały krwotoki, wybroczyny, anemię. Chorobę nazwano żywieniową biegunką toksyczną. Wykazują one również silne działanie kancerogenne, szczególnie w stosunku do wątroby.

(zobacz:  Mikotoksyny / Toksyny pleśniowe )