Osobiste

Weryfikacja

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

W↑ | Powrót


Weryfikacja


 Verification     (ang.)

Zastosowanie metod, procedur, testów i innych ocen obok monitoringu w celu określenia zgodności z planem HACCP. Do weryfikacji mogą być zastosowane różne metody, procedury i testy. Jedną z nich jest np. badanie produktu końcowego, które w przypadku właściwie zastosowanego programu powinno wypaść pozytywnie. Wynik negatywny wskazuje na konieczność dokonania zmian w realizowanym systemie i powtórną jego weryfikację. Częstotliwość weryfikacji musi zapewniać efektywność działania systemu. Musi być ona także przeprowadzana zawsze, gdy zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu systemu lub np. modyfikacje technologiczno-techniczne.

(zobacz:  Zasady systemu HACCP)