Osobiste

Wirus

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

W↑ | Powrót


Wirus


 Virus     (ang.)

Wirusy są zbudowane z kwasów nukleinowych (DNA bądź RNA) zawierających informację genetyczną niezbędną do odtwarzania potomnych cząstek wirusa i syntezy enzymów, które proces ten mógłby przeprowadzić. Brak jednak im własnych układów enzymatycznych, jakie są potrzebne do pobierania pokarmu i przeprowadzania procesów metabolicznych (uzyskiwanie energii, syntez enzymów i innych białek, budowa nowych cząstek wirusa). Muszą więc korzystać z systemów pełnych, jakimi są komórki organizmów, zarówno Prokaryota, jak i Eukaryota.

Wirusy mogą także stanowić zagrożenie, jako skażenie żywności. Epidemie wirusowe są najczęściej wywołane przez wirus żółtaczki (hepatitis A), wirusy SRSV (ang. Small Round Structured Viruses) np. wirus Norwalk oraz rotawirusy.

Najpopularniejszym źródłem wirusów, powodujących zatrucia pokarmowe, jest woda i skorupiaki, zakażane za pośrednictwem wody, w której żyją.
Najczęstszym źródłem hepatitis A są częściowo gotowane skorupiaki z zakażonych wód, warzywa skażone wodą zanieczyszczoną ściekami.
Źródłem zatruć wirusem Norwalk są także owoce morza, głównie ostrygi.

(zobacz:  Zagrożenie zdrowotne żywności - biologiczne, Zagrożenie zdrowotne żywności - chemiczne, Zagrożenie zdrowotne żywności - fizyczne, Zatrucie pokarmowe)