Osobiste

Zagrożenie mikrobiologiczne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zagrożenie mikrobiologiczne


 Microbiological hazard     (ang.)

Zgodnie z definicją Międzynarodowej Komisji ds. Wymagań Mikrobiologicznych dla Żywności (ICMSF) to nieakceptowane zanieczyszczenie, wzrost lub przeżywalność w żywności drobnoustrojów, które mogłyby spowodować jej zepsucie lub wytwarzanie i utrzymywanie się w niej toksyn, enzymów, amin biogennych lub produktów ich metabolizmu.