Osobiste

Zagrożenie zdrowotne żywności - chemiczne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zagrożenie zdrowotne żywności - chemiczne


 Chemical Hazard     (ang.)

Zagrożenia chemiczne:

  • substancje naturalnie obecne w surowcach,
  • pozostałości rolniczo-hodowlane (pozostałości pestycydów, herbicydów, leków weterynaryjnych itp.),
  • dodatki funkcjonalne,
  • pozostałości środków higienizacyjnych,
  • toksyny pochodzenia mikrobiologicznego.