Osobiste

Zagrożenie zdrowotne żywności - fizyczne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót

Zagrożenie zdrowotne żywności - fizyczne


 Physical Hazard     (ang.)

Zagrożenia fizyczne:

  • naturalne (kości, ości, pestki, kamienie, piasek, drewno),
  • plastik (kawałki opakowań, maszyn),
  • metal (opiłki lub części maszyn),
  • szkło,
  • inne ciała obce, np. włosy, biżuteria, guziki itp.