Osobiste

Zanieczyszczenie przypadkowe

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zanieczyszczenie przypadkowe


 Accidental Contamination     (ang.)

Zanieczyszczeniami przypadkowymi są substancje, które przedostały się lub przeniknęły do środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych w sposób niezamierzony albo znajdują się na powierzchni tych artykułów wskutek nieprzestrzegania zasad higieny lub niewłaściwego postępowania z tymi artykułami w czasie produkcji i obrotu.