Osobiste

Zanieczyszczenie techniczne

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zanieczyszczenie techniczne


 Technical Contamination     (ang.)

Zanieczyszczeniami technicznymi są substancje obce, które w toku produkcji lub obrotu przenikają do środków spożywczych albo pozostają na ich powierzchni, mimo zastosowania prawidłowych technicznych metod produkcji i wprowadzania do obrotu.