Osobiste

Zarządzanie ryzykiem

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zarządzanie ryzykiem


 Risk Management     (ang.)

Proces polegający na rozważaniu możliwych do zastosowania różnych sposobów akceptacji lub redukcji zagrożeń dla wyboru i wprowadzenia do praktyk i wybranych opcji, innymi słowy jest to opracowanie i wprowadzanie w życie strategii kontrolujących ryzyko.

Rys1.jpg

(zobacz:  Analiza ryzyka, Komunikacja ryzyka, Ryzyko)