Osobiste

Zasada ostrożności

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zasada ostrożności


 Precautionary Principle     (ang.)

Jest to zasada przyjmowana w Unii Europejskiej w szczególnych okolicznościach gdy - po dokonaniu oceny dostępnych informacji - stwierdzono niebezpieczeństwo zaistnienia skutków szkodliwych dla zdrowia, ale nadal brak jest pewności naukowej. W oczekiwaniu na dalsze informacje naukowe umożliwiające bardziej wszechstronną ocenę ryzyka, mogą zostać przyjęte tymczasowe środki zarządzania ryzykiem konieczne do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia określonego we Wspólnocie.