Osobiste

Zearalenon - mikotoksyna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zearalenon - mikotoksyna


 Zearalenone     (ang.)

Zearalenon czyli toksyna F-2 jest głównym metabolitem Fusarium graminearum i Fusarium culvorum. Wymienione pleśnie są przeważnie silnymi patogenami roślin zbożowych, a także motylkowych, wywołują fuzariozę kłosów i fuzariozę kolb kukurydzianych, powodując czerwoną zgniliznę.

Badania prowadzone w Polsce nie wykazały dotąd znacznych zawartości zearalenolnu w krajowym ziarnie. Mikotoksyna ta przyczynia się do znacznych strat ekonomicznych, w produkcji zwierzęcej powoduje choroby określane jako syndrom estrogeniczny, którego konsekwencją jest bezpłodność.