Osobiste

Bakteria saprofityczna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Linia 3: Linia 3:
 
<p>&nbsp; '''Saprophytic / Putrefactive Bacteria'''&nbsp;&nbsp; <em>(ang.)</em></p>
 
<p>&nbsp; '''Saprophytic / Putrefactive Bacteria'''&nbsp;&nbsp; <em>(ang.)</em></p>
 
<p>Saprofity to organizmy żyjące w martwych szczątkach roślin. Jest to zwyczajowa nazwa niechorobotw&oacute;rczych drobnoustroj&oacute;w występujących w środowisku człowieka. Są to bakterie odpowiedzialne za psucie żywności. Mogą być przyczyną zatruć pokarmowych w przypadku dużej ich liczby w spożywanej żywności (przyjmuje się, że 106 kom&oacute;rek bakterii w 1g produktu jest dopuszczalną liczbą bakterii saprofitycznych w żywności) lub gdy takie produkty są spożywane przez ludzi chorych, osłabionych.</p>
 
<p>Saprofity to organizmy żyjące w martwych szczątkach roślin. Jest to zwyczajowa nazwa niechorobotw&oacute;rczych drobnoustroj&oacute;w występujących w środowisku człowieka. Są to bakterie odpowiedzialne za psucie żywności. Mogą być przyczyną zatruć pokarmowych w przypadku dużej ich liczby w spożywanej żywności (przyjmuje się, że 106 kom&oacute;rek bakterii w 1g produktu jest dopuszczalną liczbą bakterii saprofitycznych w żywności) lub gdy takie produkty są spożywane przez ludzi chorych, osłabionych.</p>
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&lt;div&gt;== Analiza ryzyka ==&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;Risk Analysis&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;em&gt;(ang.)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jest systematyczną procedurą, na kt&amp;oacute;rą składa się naukowe określenie zagrożenia i prawdopodobieństwo przekształcenia się go w określonych okolicznościach w stan krytyczny (oszacowanie ryzyka), ocena zastosowania wszelkich możliwych sposob&amp;oacute;w w celu osiągnięcia należytego poziomu zabezpieczenia (zarządzanie ryzykiem), wymiana informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami: decydentami, kontrolującymi, konsumentami i producentami w celu wyjaśnienia powod&amp;oacute;w i uzasadnienia proponowanych metod zarządzania (komunikacja ryzyka). &nbsp;Analiza ryzyka wg Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1995 r., to proces składający się z trzech składowych: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i komunikacji ryzyka &lt;strong&gt;rys. 1&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Plik:Rys1.jpg]]&lt;/div&gt;&lt;p&gt;(zobacz:&amp;nbsp; &nbsp;[[Komunikacja ryzyka]], [[Oszacowanie ryzyka]], [[Zarządzanie ryzykiem]])&lt;/p&gt;</p>
 

Wersja z 13:46, 4 maj 2015

 

== Bakteria saprofityczna ==

  Saprophytic / Putrefactive Bacteria   (ang.)

Saprofity to organizmy żyjące w martwych szczątkach roślin. Jest to zwyczajowa nazwa niechorobotwórczych drobnoustrojów występujących w środowisku człowieka. Są to bakterie odpowiedzialne za psucie żywności. Mogą być przyczyną zatruć pokarmowych w przypadku dużej ich liczby w spożywanej żywności (przyjmuje się, że 106 komórek bakterii w 1g produktu jest dopuszczalną liczbą bakterii saprofitycznych w żywności) lub gdy takie produkty są spożywane przez ludzi chorych, osłabionych.