Osobiste

Bakteria saprofityczna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

 

== Bakteria saprofityczna ==

  Saprophytic / Putrefactive Bacteria   (ang.)

Saprofity to organizmy żyjące w martwych szczątkach roślin. Jest to zwyczajowa nazwa niechorobotwórczych drobnoustrojów występujących w środowisku człowieka. Są to bakterie odpowiedzialne za psucie żywności. Mogą być przyczyną zatruć pokarmowych w przypadku dużej ich liczby w spożywanej żywności (przyjmuje się, że 106 komórek bakterii w 1g produktu jest dopuszczalną liczbą bakterii saprofitycznych w żywności) lub gdy takie produkty są spożywane przez ludzi chorych, osłabionych.

 

<div>== Analiza ryzyka ==</div><p><br /> <strong>Risk Analysis</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<em>(ang.)</em></p><p>Jest systematyczną procedurą, na kt&oacute;rą składa się naukowe określenie zagrożenia i prawdopodobieństwo przekształcenia się go w określonych okolicznościach w stan krytyczny (oszacowanie ryzyka), ocena zastosowania wszelkich możliwych sposob&oacute;w w celu osiągnięcia należytego poziomu zabezpieczenia (zarządzanie ryzykiem), wymiana informacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami: decydentami, kontrolującymi, konsumentami i producentami w celu wyjaśnienia powod&oacute;w i uzasadnienia proponowanych metod zarządzania (komunikacja ryzyka).  Analiza ryzyka wg Światowej Organizacji ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1995 r., to proces składający się z trzech składowych: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i komunikacji ryzyka <strong>rys. 1</strong></p><div>Rys1.jpg</div><p>(zobacz:&nbsp;  Komunikacja ryzyka, Oszacowanie ryzyka, Zarządzanie ryzykiem)</p>