Osobiste

Dietetyczny środek spożywczy

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Wersja z dnia 09:53, 6 maj 2015 autorstwa Jadwiga (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<p style="text-align: right;"> Powrót</p> <div align=center> ==Dietetyczny środek spożywczy== </div> <br> <b>Foodstuffs for particular nutriti...")

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Powrót

Dietetyczny środek spożywczy


 Foodstuffs for particular nutritional uses   (ang.)

Dietetyczny środek spożywczy jest rodzajem żywności, która ze względu na specyficzny skład bądź proces wytwarzania różni się wyraźnie od środków spożywczych ogólnego spożycia. Są one przeznaczone do zaspokojenia deklarowanych na opakowaniu szczególnych potrzeb żywieniowych.
Do tej grupy żywności zaliczamy m.in.:

  • mleko początkowe, następne i produkty dla starszych niemowląt,
  • żywność niskoenergetyczną i o obniżonej energetyczności,
  • produkty spożywcze bezglutenowe,
  • żywność dla sportowców,
  • żywność dla ludzi chorych na cukrzycę.

Zakład produkujący dietetyczne środki spożywcze powinien być wyposażony w maszyny, urządzenia i aparaturę zapewniające przebieg procesów produkcyjnych w sposób gwarantujący ich jakość zdrowotną, zgodną z wymaganiami. Kontrola wewnętrzna produkcji powinna być ustalona na podstawie systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny).

Surowce do produkcji tej żywności nie mogą pochodzić ze zwierząt, którym podawano hormony lub antybiotyki bądź inne substancje farmakologicznie czynne. Nie mogą być napromieniowywane bądź poddawane działaniu prądów o wysokiej częstotliwości. Powinny być one znakowane w sposób określony w obowiązujących przepisach.

(zobacz:  Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny (HACCP) )