Osobiste

Identyfikowalność

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Wersja z dnia 13:31, 5 maj 2015 autorstwa Małgorzata (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<p style="text-align: right;"> Powrót</p> <div align=center> ==Identyfikowalność== </div> <br> <b>Traceability</b>     <i>(an...")

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Powrót

Identyfikowalność


 Traceability     (ang.)

Identyfikowalność - oznacza możliwość odtworzenia i śledzenia żywności, pasz, zwierząt przeznaczonych na żywność, lub substancji zamierzonych lub przeznaczonych do wprowadzenia do żywności lub pasz, poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji;

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 178/2002:

  1. We wszystkich etapach produkcji i dystrybucji zapewniona zostanie możliwość odtworzenia (identyfikowalność) miejsca pochodzenia żywności, pasz, zwierząt przeznaczonych na żywność oraz wszelkich innych substancji przeznaczonych do dodania do żywności lub paszy lub, których dodanie do żywności lub paszy jest spodziewane.
  2. Operatorzy przedsiębiorstw żywnościowych i paszowych powinni mieć możliwość zidentyfikowania każdej osoby, od której dostarczono żywność, paszę, zwierzę produkujące żywność lub substancję przeznaczoną do włączenia do paszy lub żywności lub, którą można do nich włączyć.
  3. W tym celu operatorzy stworzą systemy i procedury umożliwiające przekazanie takich informacji na żądanie właściwych władz.
  4. Operatorzy przedsiębiorstw żywnościowych i paszowych utworzą systemy i procedury identyfikacji innych przedsiębiorstw, którym dostarczyli swoje produkty. Informacje te zostaną przekazane na żądanie właściwych władz.
  5. Żywność lub pasza wprowadzana na rynek we Wspólnocie lub, która może być wprowadzona na ten rynek, będzie odpowiednio etykietowana lub oznakowana w celu zapewnienia jej identyfikowalności, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi wymogami lub bardziej szczegółowymi przepisami.