Osobiste

Limit krytyczny (Kryterium)

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

K↑ | Powrót

Limit krytyczny (Kryterium)


 Critical Limit   (ang.)

Kryterium, które oddziela to co jest akceptowane od tego co nie akceptowane. Są to określone limity (wymagania) najczęściej fizyczne lub chemiczne, ale mogą być także mikrobiologiczne lub sensoryczne odnoszące się do produktu lub przebiegu procesu produkcji, które zapewniają, że produkt posiada odpowiednią jakość zdrowotną.

(zobacz:  Zasady systemu HACCP )