Osobiste

Monitorowanie lub monitoring

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Wersja z dnia 17:50, 22 maj 2015 autorstwa Darek (dyskusja | edycje) (Zabezpieczył(a) „Monitorowanie lub monitoring” ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze)))

Powrót

Monitorowanie lub monitoring


 Monitoring   (ang.)

Czynność polegająca na przeprowadzeniu zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów parametrów kontrolnych w celu upewnienia, że Krytyczny Punkt Kontrolny jest pod nadzorem. Jest to więc sprawdzenie, czy proces w każdym z krytycznych punktów kontrolnych przebiega prawidłowo tzn. zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Monitorowanie oznacza prowadzenie ciągłej kontroli ustalonych parametrów CCP i ciągłych zapisów osiąganych wartości.

(zobacz:  Etapy wdrażania HACCP; Zasady systemu HACCP )