Osobiste

Oszacowanie ryzyka

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

O↑ | Powrót


Oszacowanie ryzyka


 Risk Assessment     (ang.)

Czasem bywa definiowane jako "ocena ryzyka" - naukowe określenie niekorzystnych dla zdrowia efektów znanych lub potencjalnych, będących skutkiem ekspozycji człowieka na zagrożenia pochodzące od żywności tzn. jest to identyfikacja ryzyka, jego opisanie i określenie czynników mogących na nie wpływać. Proces określania składa się z następujących etapów: identyfikacja zagrożeń, oszacowanie zagrożeń, oszacowanie narażenia, charakterystyka ryzyka.


Rys1.jpg


(zobacz:  Analiza ryzyka, Komunikacja ryzyka, Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem)