Osobiste

Strona główna

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Wersja z dnia 00:56, 25 lip 2015 autorstwa Darek (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | Ś | T | U | W | X | Y | Z | Ż | Ź


prof.dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska
dr inż. Monika Trząskowska

Słownik terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

W słowniku zawarto podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie jej produkcji, przechowywania i dystrybucji.
Podane definicje terminów uzupełniono niezbędnym komentarzem lub objaśnieniem, a same terminy zaopatrzono w ich angielskie odpowiedniki.


Literatura

  • Kołożyn-Krajewska D. (1999): Dobra praktyka higieniczna w produkcji żywności, Konferencja naukowa nt. Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności: Analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego, PTTŻ Oddział Warszawski, Warszawa;
  • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (1999): HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, SITSpoż. NOT;
  • Kołożyn-Krajewska D. (2001): Jak zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Bezpieczna żywność 1;
  • Kunicki-Galdfinger W. (2001): Życie bakterii, PWN, Warszawa;
  • Pijanowki E. i in. (1997): Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa;
  • Praca zbiorowa pod red. F. Świderskiego (1999): Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT Warszawa;
  • Praca zbiorowa pod red. Z. Żakowskiej, H. Stobińskiej (2000): Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź;
  • Praca zbiorowa pod red. J. Gawęckiego, L. Hryniewskiego (2000): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN Warszawa;