Osobiste

Zasady systemu HACCP

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Wersja z dnia 18:25, 22 maj 2015 autorstwa Darek (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Z↑ | Powrót


Zasady systemu HACCP


 HACCP Principles     (ang.)

System HACCP opiera się na siedmiu podstawowych zasadach (zgodnie z Codex Alimentarius):

  1. Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
  2. Ustalenie krytycznych punktów kontrolnych.
  3. Ustalenie limitów krytycznych.
  4. Ustanowienie systemu monitorowania.
  5. Ustanowienie działań korekcyjnych (korygujących), które muszą być podjęte, kiedy monitoring wykaże, że dany CCP nie znajduje się pod kontrolą.
  6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia efektywnej pracy HACCP.
  7. Opracowanie dokumentacji zawierającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do wymienionych zasad i ich zastosowania.

(zobacz:  Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny (HACCP), Etapy wdrażania HACCP)