Osobiste

Zatrucie pokarmowe

Z Słownik Bezpieczeństwa Żywności

Z↑ | Powrót


Zatrucie pokarmowe


 Food-born Infection     (ang.)

Jest to ostre zachorowanie połączone z zaburzeniami przewodu pokarmowego spowodowane spożyciem produktów zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia. Zatrucia ze względu na czynnik etiologiczny różnicuje się na bakteryjne, wirusowe i chemiczne. Przyczyną mogą być również toksyny pochodzenia niemikrobiologicznego, jak trucizny np. związki arsenu, środki zwalczania szkodników czy grzyby kapeluszowe. Zatrucia tego typu stanowią 10% ogólnych zatruć, natomiast ok. 90% jest wywołane przez drobnoustroje.

Bakteryjne zatrucia pokarmowe dzieli się na intoksykacje i zatrucia typu zakaźnego (toksykoinfekcje).

(zobacz:  Intoksykacja, Toksykoinfekcja)